[NÓNG] Cuối tuần này đón xem nguyệt thực dài nhất thế kỷ, dài 3 giờ 28 phút, ʟâυ hơn bất cứ nguyệt thực nào

Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ sẽ diễn ra trong cuối tuần này ngày 19/11. Theo NASA, nguyệt thực lần này sẽ kRead More…